ECO-DEGRAN Preparat uszlachetniający tworzywa sztuczne


Go to content

Eco- Mity

FAQ

Tworzywa oxo-biodegradowalne niszczą środowisko

Nieprawda: Tworzywa oxo-biodegradowalne nie niszczą środowiska.

Dowód: Wyniki biologicznego testu na toksyczność ostrą wykonanego w licencjonowanym Laboratorium w USA wg szczegółów jak poniżej:

BIOASSAY REPORT
ACUTE TOXICITY TEST

Conducted November 27 through December 1, 2002

Przygotowane dla: Willow Ridge Plastics, Inc. Erlanger, Kentucky

Przygotowane przez: S-F ANALYTICAL LABORATORIES Bioassay Laboratory
6125 West National Avenue Milwaukee, WI 53214
Lab I.D. No. 021148
December 2002

Konkluzja:
Wyniki testu na toksyczność ostrą tworzywa sztucznego z dodatkiem degradującym Eco-Degran (PDQ-H®) wykonana dla Willow Ridge Plastics wykazała brak toksyczności próbki tego tworzywa:
Ekstrakt wodny próbki z dodatkiem Eco-Degran (PDQ-H®) przy 50% koncentracji produktu nie wykazał toksyczności ostrej dla zwierząt laboratoryjnych zastosowanych w teście.
Jakość wody użytej w próbce kontrolnej odpowiadała standartom dla wody stosowanej w teście “Bioassay”


Tworzywa sztuczne nie są biodegradowalne

Nieprawda: Tworzywa sztuczne są biodegradowalne.
Wyniki testu na biodegradację tworzywa z dodatkiem Eco-Degran (PDQ-H®) wykonana w Laboratorium BIOAGRI (Brazylia) jak poniżej:

Wyniki:
W przeprowadzonym teście, stopień biodegradacji oceniano w oparciu o pomiar objetosci CO wydzielonego w ciagu 28 okresu inkubacji z próbki tworzywa sztucznego z dodatkiem degradujacym Eco-Degran (PDQ-H®) produkcji Willow Ridge Plastics (USA) oraz ocenę toksyczności materiału po degradacji.
Wyniki zostały wyrażone w procentach emisji CO w stosunku do substancji kontrolnej (benzoesan sodu), z której emisja CO mierzona po 14 dniach inkubacji osiągneła poziom powyżej 60%.
Po 28 dniach inkubacji, suma wyemitowanego CO z testowanej próbki wyniosła 38% podczas gdy substancja kontrolna osiągneła wartość 79.5%.

Konkluzja:
W oparciu o wyniki emisji CO, uzyskane zgodnie z przyjętą metodologią, po 28 dniach inkubacji próbki folii PE z biodegradujacym dodatkiem Eco-Degran (PDQ-H®) (1.5%), stopień biodegradacji folii został określony na 36%.


Kopie dokumentów dostępne przez e-mail. Zapytanie prosimy kierować na todi@eco-degran.pl

Copyrights © by S.C TODI. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie

Back to content | Back to main menu